ข้อมูลข่าวสาร

intro
NEU มอบสิ่งของช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ (รพ.ขอนแก่น) ต่อสู้กับโควิด ในโครงการ “NEU Long run 2021”

เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อตั้งครบ 33 ปี สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงจัดโครงการ “NEU Long run 2021” โครงการวิ่งสะสมระยะทางรวม 3,333 กิโลเมตร พิชิตเป้าหมายรวมเพื่อมอบสิ่งของช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ผู้เป็นด่านหน้าสู้ภัยไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ covid-19 (โรงพยาบาลขอนแก่น) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. – 3 ต.ค. 64 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมโครงการ กว่า 400 คน ระยะทางรวมทั้งสิ้น 4,378.56 กิโลเมตร สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้


ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์     17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:43     345