สำนักกิจการนักศึกษา

สำนักกิจการนักศึกษา

ผู้เขียน จารุกิตติ์ สายสิงห์     วันที่เผยแพร่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 19:54    เปิดอ่าน 938 ครั้ง
ม.ภาคฯ จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ต้อนรับน้องใหม่ NEU65 กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ "ร่วมใจมั่นสู่ NEU"

ม.ภาคฯ จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ต้อนรับน้องใหม่ NEU65 กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ "ร่วมใจมั่นสู่ NEU"

ผู้เขียน จารุกิตติ์ สายสิงห์     วันที่เผยแพร่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 19:53    เปิดอ่าน 484 ครั้ง
โครงการประกวด NEU Activity Ambassador 2022

โครงการประกวด NEU Activity Ambassador 2022

ผู้เขียน จารุกิตติ์ สายสิงห์     วันที่เผยแพร่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 19:52    เปิดอ่าน 523 ครั้ง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา นำเสนอผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี 2564 ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำทีมนักศึกษาระดับปริญญาตรี นำเสนอผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี 2564 ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ระหว่างวันที่ 22 – 26 พ.ย. 2564 ซึ่งได้คว้าเหรียญทอง 1 รางวัล และเหรียญเงิน 1 รางวัล
      &n...

ผู้เขียน จารุกิตติ์ สายสิงห์     วันที่เผยแพร่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11:23    เปิดอ่าน 974 ครั้ง
ม.ภาคฯ ผ่านมาตรฐาน สถานประกอบการ สถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

     ม.ภาคฯ ผ่านมาตรฐาน สถานประกอบการ สถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

     ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น (NEU) ผ่านมาตรฐานสถานประกอบการ สถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 พร้อมคุมเข้มอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยการจัดให้มีจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ที...

ผู้เขียน ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์     วันที่เผยแพร่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:45    เปิดอ่าน 396 ครั้ง
ม.ภาคฯ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป “ฉีดวัคซีน เพื่อตัวเรา เพื่อทุกคน”

     เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ที่ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผศ.ดร.กนกอร บุญมี ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมให้กำลังใจบุคลารการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีน ซึ่งมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนให้กับโรงพยาบาลขอนแก่นในการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ระหว...

ผู้เขียน ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์     วันที่เผยแพร่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:44    เปิดอ่าน 443 ครั้ง
NEU ร่วมงานนิทรรศการ การศึกษาต้องเดินหน้า! KKC Smart Education 2021

     เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.กนกอร บุญมี ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ KKC SMART EDUCATION 2021 : เพราะการศึกษาต้อง Move on โดยมี ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีและร่วมเสวนา “การขับเคลื่อนการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” สร้างมิติทางการศึกษาให้เกิดความหลากหลาย พร้อมทั้งสะท้อนปัญหาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอ...

ผู้เขียน ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์     วันที่เผยแพร่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:43    เปิดอ่าน 380 ครั้ง
NEU มอบสิ่งของช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ (รพ.ขอนแก่น) ต่อสู้กับโควิด ในโครงการ “NEU Long run 2021”

เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อตั้งครบ 33 ปี สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงจัดโครงการ “NEU Long run 2021” โครงการวิ่งสะสมระยะทางรวม 3,333 กิโลเมตร พิชิตเป้าหมายรวมเพื่อมอบสิ่งของช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ผู้เป็นด่านหน้าสู้ภัยไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ covid-19 (โรงพยาบาลขอนแก่น) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. – 3 ต.ค. 64 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมโครงการ กว่า 400 คน ระยะทางรวมทั้งสิ้น 4,378.56 กิโลเมตร สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

ผู้เขียน ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์     วันที่เผยแพร่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:43    เปิดอ่าน 346 ครั้ง