กิจกรรมประจำเดือน | Monthly Activities
ข้อมูล ชื่อกิจกรรม การรับสมัคร
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565   
กิจกรรม โครงการประเพณีลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2565
จัดโดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและสำนักกิจการนักศึกษา     สถานที่ ลานจอดรถ และสระน้ำมหาวิทยาลัย     เปิดอ่านแล้ว 2237 ครั้ง
วันที่ 27 ตุลาคม 2565 - 10 พฤศจิกายน 2565
จำนวน 313 / 500