กิจกรรมประจำเดือน | Monthly Activities
ข้อมูล ชื่อกิจกรรม การรับสมัคร
เปิดรับสมัคร - กิจกรรมภายนอก (การมีส่วนร่วม) ในวันที่ 23 กันยายน 2566   
กิจกรรม โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพเเละนันทนการ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
จัดโดย นายอภิยุทธการ ฮามพิทักษ์     สถานที่ อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนเเก่น     เปิดอ่านแล้ว 120 ครั้ง
วันที่ 9 กันยายน 2566 - 23 กันยายน 2566
จำนวน 10 / 30
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 15 กันยายน 2566 - 16 กันยายน 2566   
กิจกรรม กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2566
จัดโดย นายศรานนท์ แวงโสม     สถานที่ อาคาร 9 ฝั่งตรงข้ามโรงอาหาร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 395 ครั้ง
วันที่ 8 กันยายน 2566 - 16 กันยายน 2566
จำนวน 64 / 400
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 10 กันยายน 2566   
กิจกรรม กิจกรรม Clean Up Community Ban Kok (จิตอาสาเก็บขยะถนนบ้านกอก)
จัดโดย นายศรานนท์ แวงโสม     สถานที่ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเเละถนนบ้านกอก     เปิดอ่านแล้ว 335 ครั้ง
วันที่ 8 กันยายน 2566 - 11 กันยายน 2566
จำนวน 33 / 100