กิจกรรมประจำเดือน | Monthly Activities
ข้อมูล ชื่อกิจกรรม การรับสมัคร
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 4 มีนาคม 2566   
กิจกรรม โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565
จัดโดย สำนักกิจการนักศึกษา     สถานที่ ห้องประชุมประภากร 3 อาคาร 5 ชั้น 7     เปิดอ่านแล้ว 109 ครั้ง
วันที่ 1 มีนาคม 2566 - 4 มีนาคม 2566
จำนวน 19 / 300