ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์
ข้อมูล ชื่อกิจกรรม การรับสมัคร
เปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 27 ก.ค. 2567   
กิจกรรม โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ร่วมใจมั่นสู่ NEU ประจำปีการศึกษา 2567
จัดโดย นายวิทวัส แสงประกาย     สถานที่ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์     เปิดอ่านแล้ว 110 ครั้ง
วันที่ 4 ก.ค. 2567 - 27 ก.ค. 2567
จำนวน 8 / 650
เปิดรับสมัคร - กิจกรรมภายนอก (การมีส่วนร่วม) ในวันที่ 25 ก.ค. 2567   
กิจกรรม โครงการเดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
จัดโดย นายศรานนท์ แวงโสม     สถานที่ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 34 ครั้ง
วันที่ 10 ก.ค. 2567 - 28 ก.ค. 2567
จำนวน 1 / 200
เปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 11 ก.ค. 2567 - 19 ก.ค. 2567   
กิจกรรม สืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2567
จัดโดย นายวิทวัส แสงประกาย     สถานที่ ณ วัดป่าบ้านกอก ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น     เปิดอ่านแล้ว 33 ครั้ง
วันที่ 11 ก.ค. 2567 - 19 ก.ค. 2567
จำนวน 1 / 140
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 18 ก.ค. 2567   
กิจกรรม โครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567
จัดโดย นายวิทวัส แสงประกาย     สถานที่ ณ ลานคุณธรรม และหอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์     เปิดอ่านแล้ว 111 ครั้ง
วันที่ 4 ก.ค. 2567 - 18 ก.ค. 2567
จำนวน 10 / 600
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 12 ก.ค. 2567   
กิจกรรม บริจาคโลหิต
จัดโดย นางสาวธัณชนก สาคร     สถานที่ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 42 ครั้ง
วันที่ 10 ก.ค. 2567 - 12 ก.ค. 2567
จำนวน 3 / 100
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 26 เม.ย. 2567 - 28 เม.ย. 2567   
กิจกรรม ชมรมถ่ายภาพและสร้างสื่อมัลติมีเดีย
จัดโดย นายศรานนท์ แวงโสม     สถานที่ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม     เปิดอ่านแล้ว 635 ครั้ง
วันที่ 5 เม.ย. 2567 - 28 เม.ย. 2567
จำนวน 2 / 30
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 26 เม.ย. 2567 - 28 เม.ย. 2567   
กิจกรรม ชมรมศิลปวัฒนธรรมและการแสดง
จัดโดย นายศรานนท์ แวงโสม     สถานที่ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม     เปิดอ่านแล้ว 433 ครั้ง
วันที่ 5 เม.ย. 2567 - 28 เม.ย. 2567
จำนวน 2 / 30
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 26 เม.ย. 2567 - 28 เม.ย. 2567   
กิจกรรม ชมรมกีฬาและนันทนาการ
จัดโดย นายศรานนท์ แวงโสม     สถานที่ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม     เปิดอ่านแล้ว 775 ครั้ง
วันที่ 5 เม.ย. 2567 - 28 เม.ย. 2567
จำนวน 3 / 30
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 26 เม.ย. 2567 - 28 เม.ย. 2567   
กิจกรรม โครงการ “ค่ายอาสาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566”
จัดโดย นายศรานนท์ แวงโสม     สถานที่ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม     เปิดอ่านแล้ว 603 ครั้ง
วันที่ 5 เม.ย. 2567 - 28 เม.ย. 2567
จำนวน 10 / 40
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 10 เม.ย. 2567   
กิจกรรม โครงการ “สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567”
จัดโดย นายศรานนท์ แวงโสม     สถานที่ ณ บริเวณสวนยอม หน้าตึกคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 684 ครั้ง
วันที่ 5 เม.ย. 2567 - 10 เม.ย. 2567
จำนวน 9 / 200
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 2 มี.ค. 2567   
กิจกรรม โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
จัดโดย นายศรานนท์ แวงโสม     สถานที่ ห้องประชุมประภากร 3 อาคาร 5 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 381 ครั้ง
วันที่ 25 ก.พ. 2567 - 2 มี.ค. 2567
จำนวน 12 / 250
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 23 ก.พ. 2567   
กิจกรรม กิจกรรมจิตอาสา พิธีประสาทปริญญาบัตร และมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๖
จัดโดย นายศรานนท์ แวงโสม     สถานที่ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 594 ครั้ง
วันที่ 22 ก.พ. 2567 - 26 ก.พ. 2567
จำนวน 64 / 200
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 22 ก.พ. 2567 - 23 ก.พ. 2567   
กิจกรรม กิจกรมจิตอาสาช่วยงานพิธีประสาทปริญญาบัตรNEU (เฉพาะนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์)
จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์     สถานที่ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 1490 ครั้ง
วันที่ 21 ก.พ. 2567 - 23 ก.พ. 2567
จำนวน 81 / 100
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในวันที่ 1 ก.พ. 2567 - 2 ก.พ. 2567   
กิจกรรม บริการวิชาการ
จัดโดย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์     สถานที่ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น     เปิดอ่านแล้ว 700 ครั้ง
วันที่ 19 มิ.ย. 2566 - 30 ก.ย. 2566
จำนวน 20 / 50
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 24 ธ.ค. 2566   
กิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬาภายใน “โพธิ์ล้อมตาล”ประจำปีการศึกษา 2566
จัดโดย นายศรานนท์ แวงโสม     สถานที่ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 1200 ครั้ง
วันที่ 22 ธ.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566
จำนวน 117 / 600
นักศึกษาที่มีชั่วโมงกิจกรรมมากที่สุด ( TOP 5)
avatar

สะสมชั่วโมงกิจกรรม 185 ชั่วโมง

6493110015 นางสาว กันยาลักษณ์ โพธิ์ศรี
คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

avatar

สะสมชั่วโมงกิจกรรม 181 ชั่วโมง

6493110016 นาย สมจิตร กองบุตร
คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

avatar

สะสมชั่วโมงกิจกรรม 158 ชั่วโมง

6494110065 นาย อัศวิน ชินชาด
คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

avatar

สะสมชั่วโมงกิจกรรม 156 ชั่วโมง

6492110038 นางสาว ปนัดตา พลเยี่ยม
คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

avatar

สะสมชั่วโมงกิจกรรม 145 ชั่วโมง

6492110037 นาย ชุตินัน ปาติสัตย์
คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ สำนักกิจการนักศึกษา