ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์
ข้อมูล ชื่อกิจกรรม การรับสมัคร
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 8 พ.ย. 2565   
กิจกรรม โครงการประเพณีลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2565
จัดโดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและสำนักกิจการนักศึกษา     สถานที่ ลานจอดรถ และสระน้ำมหาวิทยาลัย     เปิดอ่านแล้ว 2237 ครั้ง
วันที่ 27 ต.ค. 2565 - 10 พ.ย. 2565
จำนวน 313 / 500
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 30 ต.ค. 2565   
กิจกรรม โครงการทำบุญกฐินประจำปี 2565
จัดโดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและสำนักงานอธิการบดี     สถานที่ วัดบ่อแก้วสามัคคี บ้านกอกน้อย ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น     เปิดอ่านแล้ว 117 ครั้ง
วันที่ 27 ต.ค. 2565 - 30 ต.ค. 2565
จำนวน 6 / 500
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 25 ก.ย. 2565   
กิจกรรม กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์น้องใหม่คณะศึกษาศาสตร์
จัดโดย สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์     สถานที่ มภน.     เปิดอ่านแล้ว 663 ครั้ง
วันที่ 24 ก.ย. 2565 - 25 ก.ย. 2565
จำนวน 112 / 200
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 19 ก.ย. 2565   
กิจกรรม โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ร่วมใจมั่นสู่ NEU ประจำปีการศึกษา 2565
จัดโดย สำนักกิจการนักศึกษา     สถานที่ อาคารศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงยิม)     เปิดอ่านแล้ว 1360 ครั้ง
วันที่ 10 ก.ย. 2565 - 19 ก.ย. 2565
จำนวน 213 / 580
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 17 ก.ย. 2565   
กิจกรรม โครงการประกวด NEU Activity Ambassador (ประกวดทูตกิจกรรม NEU) ประจำปีการศึกษา 2565
จัดโดย สำนักกิจการนักศึกษา     สถานที่ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์     เปิดอ่านแล้ว 1309 ครั้ง
วันที่ 10 ก.ย. 2565 - 17 ก.ย. 2565
จำนวน 194 / 500
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 10 ก.ย. 2565 - 11 ก.ย. 2565   
กิจกรรม โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565
จัดโดย สำนักกิจการนักศึกษา     สถานที่ อาคาร 9 ชั้น 1     เปิดอ่านแล้ว 1802 ครั้ง
วันที่ 10 ก.ย. 2565 - 11 ก.ย. 2565
จำนวน 160 / 1000
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 21 ก.ค. 2565   
กิจกรรม กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
จัดโดย สำนักกิจการนักศึกษา     สถานที่ ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 2463 ครั้ง
วันที่ 20 ก.ค. 2565 - 21 ก.ค. 2565
จำนวน 288 / 600
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 12 ก.ค. 2565   
กิจกรรม โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี2565
จัดโดย สำนักกิจการนักศึกษา     สถานที่ วัดป่าบ้านกอก ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น     เปิดอ่านแล้ว 919 ครั้ง
วันที่ 29 มิ.ย. 2565 - 12 ก.ค. 2565
จำนวน 75 / 120
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 25 มิ.ย. 2565 - 26 มิ.ย. 2565   
กิจกรรม กิจกรรม NEU Mini marathon (เฉพาะนักศึกษาช่วยงาน)วันที่ 26 มิ.ย.65
จัดโดย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     สถานที่ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 731 ครั้ง
วันที่ 25 มิ.ย. 2565 - 26 มิ.ย. 2565
จำนวน 78 / 100
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 7 มิ.ย. 2565 - 26 มิ.ย. 2565   
กิจกรรม NEU Mini marathon
จัดโดย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     สถานที่ บึงทุ่งสร้าง     เปิดอ่านแล้ว 609 ครั้ง
วันที่ 7 มิ.ย. 2565 - 25 มิ.ย. 2565
จำนวน 70 / 500
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 25 มิ.ย. 2565   
กิจกรรม กิจกรรม NEU Mini marathon (เฉพาะนักศึกษาช่วยงาน)วันที่ 25 มิ.ย.65
จัดโดย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     สถานที่ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 477 ครั้ง
วันที่ 25 มิ.ย. 2565
จำนวน 33 / 80
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 24 มิ.ย. 2565   
กิจกรรม กิจกรรม NEU Mini marathon (เฉพาะนักศึกษาทุน)
จัดโดย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     สถานที่ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 1075 ครั้ง
วันที่ 7 มิ.ย. 2565 - 25 มิ.ย. 2565
จำนวน 84 / 90
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 4 มิ.ย. 2565   
กิจกรรม โครงการอบรมแกนนำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
จัดโดย สำนักกิจการนักศึกษา     สถานที่ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 847 ครั้ง
วันที่ 4 มิ.ย. 2565
จำนวน 94 / 150
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 29 พ.ค. 2565   
กิจกรรม พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2565
จัดโดย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     สถานที่ ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 2441 ครั้ง
วันที่ 7 พ.ค. 2565 - 29 พ.ค. 2565
จำนวน 206 / 600
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 9 เม.ย. 2565   
กิจกรรม กิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565
จัดโดย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     สถานที่ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 1158 ครั้ง
วันที่ 7 เม.ย. 2565 - 8 เม.ย. 2565
จำนวน 78 / 100
นักศึกษาที่มีชั่วโมงกิจกรรมมากที่สุด ( TOP 5)
avatar

สะสมชั่วโมงกิจกรรม 140 ชั่วโมง

6493110015 นางสาว กันยาลักษณ์ โพธิ์ศรี
คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

avatar

สะสมชั่วโมงกิจกรรม 134 ชั่วโมง

6493110016 นาย สมจิตร กองบุตร
คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

avatar

สะสมชั่วโมงกิจกรรม 132 ชั่วโมง

6392110046 นางสาว จิราวรรณ ทำนา
คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

avatar

สะสมชั่วโมงกิจกรรม 117 ชั่วโมง

6392110045 นางสาว กัญญารัตน์ กำหัวเรือ
คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

avatar

สะสมชั่วโมงกิจกรรม 113 ชั่วโมง

6417210001 นางสาว สุณิสา ธนะภูมิชัย
คณะบริหารธุกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ สำนักกิจการนักศึกษา