ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์
ข้อมูล ชื่อกิจกรรม การรับสมัคร
เปิดรับสมัคร - กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในวันที่ 1 ก.พ. 2567 - 2 ก.พ. 2567   
กิจกรรม บริการวิชาการ
จัดโดย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์     สถานที่ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น     เปิดอ่านแล้ว 303 ครั้ง
วันที่ 19 มิ.ย. 2566 - 30 ก.ย. 2566
จำนวน 18 / 50
เปิดรับสมัคร - กิจกรรมภายนอก (การมีส่วนร่วม) ในวันที่ 23 ก.ย. 2566   
กิจกรรม โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพเเละนันทนการ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
จัดโดย นายอภิยุทธการ ฮามพิทักษ์     สถานที่ อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนเเก่น     เปิดอ่านแล้ว 120 ครั้ง
วันที่ 9 ก.ย. 2566 - 23 ก.ย. 2566
จำนวน 10 / 30
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 15 ก.ย. 2566 - 16 ก.ย. 2566   
กิจกรรม กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2566
จัดโดย นายศรานนท์ แวงโสม     สถานที่ อาคาร 9 ฝั่งตรงข้ามโรงอาหาร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 395 ครั้ง
วันที่ 8 ก.ย. 2566 - 16 ก.ย. 2566
จำนวน 64 / 400
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 10 ก.ย. 2566   
กิจกรรม กิจกรรม Clean Up Community Ban Kok (จิตอาสาเก็บขยะถนนบ้านกอก)
จัดโดย นายศรานนท์ แวงโสม     สถานที่ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเเละถนนบ้านกอก     เปิดอ่านแล้ว 335 ครั้ง
วันที่ 8 ก.ย. 2566 - 11 ก.ย. 2566
จำนวน 33 / 100
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 30 ส.ค. 2566   
กิจกรรม กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ เตือนภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ไซเบอร์วัคซีน)
จัดโดย นายศรานนท์ แวงโสม     สถานที่ หอประชุมประภากร3 อาคาร5 ชั้น7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 346 ครั้ง
วันที่ 29 ส.ค. 2566 - 30 ส.ค. 2566
จำนวน 35 / 150
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 26 ส.ค. 2566   
กิจกรรม กิจกรรมประกวด NEU Activity Ambassador (ประกวดทูตกิจกรรม NEU) ประจำปีการศึกษา 2566
จัดโดย นายศรานนท์ แวงโสม     สถานที่ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 1228 ครั้ง
วันที่ 23 ส.ค. 2566 - 31 ส.ค. 2566
จำนวน 200 / 800
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 19 ส.ค. 2566   
กิจกรรม กิจกรรมผู้บริหารพบปะนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
จัดโดย นายศรานนท์ แวงโสม     สถานที่ ห้องประชุมประภากร 3 อาคาร 5 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 220 ครั้ง
วันที่ 16 ส.ค. 2566 - 19 ส.ค. 2566
จำนวน 28 / 150
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 27 ก.ค. 2566   
กิจกรรม โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2566
จัดโดย นายศรานนท์ แวงโสม     สถานที่ วัดป่าบ้านกอก ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น     เปิดอ่านแล้ว 431 ครั้ง
วันที่ 26 ก.ค. 2566 - 27 ก.ค. 2566
จำนวน 62 / 150
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 24 ก.ค. 2566   
กิจกรรม กิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ร่วมใจมั่นสู่ NEU ประจำปีการศึกษา 2566
จัดโดย นายศรานนท์ แวงโสม     สถานที่ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 806 ครั้ง
วันที่ 12 ก.ค. 2566 - 24 ก.ค. 2566
จำนวน 180 / 600
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 20 ก.ค. 2566   
กิจกรรม โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
จัดโดย นายศรานนท์ แวงโสม     สถานที่ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 1355 ครั้ง
วันที่ 6 ก.ค. 2566 - 20 ก.ค. 2566
จำนวน 232 / 1000
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 15 ก.ค. 2566   
กิจกรรม ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
จัดโดย นายศรานนท์ แวงโสม     สถานที่ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 1278 ครั้ง
วันที่ 12 ก.ค. 2566 - 15 ก.ค. 2566
จำนวน 131 / 300
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ ในวันที่ 10 มิ.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566   
กิจกรรม กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนศึกษา
จัดโดย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต     สถานที่ อาคาร 5     เปิดอ่านแล้ว 244 ครั้ง
วันที่ 9 มิ.ย. 2566 - 31 ก.ค. 2566
จำนวน 13 / 30
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 24 มิ.ย. 2566   
กิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 2566
จัดโดย งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยสำนักกิจการนักศึกษา     สถานที่ ห้องประชุมประภากร 3 อาคาร 5 ชั้น 7     เปิดอ่านแล้ว 314 ครั้ง
วันที่ 11 มิ.ย. 2565 - 24 มิ.ย. 2566
จำนวน 1 / 200
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 18 มิ.ย. 2566   
กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาเฉพาะสาขาการสอนภาษาอังฤษ
จัดโดย สาขาการสอนภาษาอังกฤษ     สถานที่ ห้องเรียน 13203     เปิดอ่านแล้ว 132 ครั้ง
วันที่ 14 มิ.ย. 2566 - 16 มิ.ย. 2566
จำนวน 0 / 40
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 17 มิ.ย. 2566   
กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา ปี 2566
จัดโดย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     สถานที่ อาคาร 9     เปิดอ่านแล้ว 127 ครั้ง
วันที่ 11 มิ.ย. 2566 - 17 มิ.ย. 2566
จำนวน 4 / 60
นักศึกษาที่มีชั่วโมงกิจกรรมมากที่สุด ( TOP 5)
avatar

สะสมชั่วโมงกิจกรรม 159 ชั่วโมง

6493110016 นาย สมจิตร กองบุตร
คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

avatar

สะสมชั่วโมงกิจกรรม 158 ชั่วโมง

6493110015 นางสาว กันยาลักษณ์ โพธิ์ศรี
คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

avatar

สะสมชั่วโมงกิจกรรม 136 ชั่วโมง

6392110046 นางสาว จิราวรรณ ทำนา
คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

avatar

สะสมชั่วโมงกิจกรรม 129 ชั่วโมง

6492110038 นางสาว ปนัดตา พลเยี่ยม
คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

avatar

สะสมชั่วโมงกิจกรรม 128 ชั่วโมง

6494110065 นาย อัศวิน ชินชาด
คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ สำนักกิจการนักศึกษา