ข้อมูลข่าวสาร

intro
NEU ร่วมงานนิทรรศการ การศึกษาต้องเดินหน้า! KKC Smart Education 2021

     เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.กนกอร บุญมี ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ KKC SMART EDUCATION 2021 : เพราะการศึกษาต้อง Move on โดยมี ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีและร่วมเสวนา “การขับเคลื่อนการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” สร้างมิติทางการศึกษาให้เกิดความหลากหลาย พร้อมทั้งสะท้อนปัญหาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนในปัจจุบันให้มีความเท่าเทียมกัน ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น


ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์     17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:43     379