ข้อมูลข่าวสาร

intro
ม.ภาคฯ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป “ฉีดวัคซีน เพื่อตัวเรา เพื่อทุกคน”

     เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ที่ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผศ.ดร.กนกอร บุญมี ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมให้กำลังใจบุคลารการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีน ซึ่งมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนให้กับโรงพยาบาลขอนแก่นในการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 8 -11 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในการฉีดวัคซีนเจ้าหน้าที่มีความพร้อมอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ หลังฉีดเจ้าหน้าที่แนะนำให้ประชาชนรักษาสุขภาพอนามัยและปฏิบัติตนตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุขได้ให้คำแนะนำอย่างเคร่งครัดเพื่อหยุดยั้งโควิด-19


ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์     17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:44     358