ข้อมูลข่าวสาร

intro
ม.ภาคฯ ผ่านมาตรฐาน สถานประกอบการ สถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

     ม.ภาคฯ ผ่านมาตรฐาน สถานประกอบการ สถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

     ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น (NEU) ผ่านมาตรฐานสถานประกอบการ สถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 พร้อมคุมเข้มอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยการจัดให้มีจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ที่มีการสัมผัสร่วมที่เป็นจุดเสี่ยง อาทิ ลูกบิดประตู ปุ่มกดในลิฟต์ราวบันได ลดความแออัดของผู้ใช้บริการ

     พร้อมขอความร่วมมือให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคลลโดยให้เฝ้าระวังและป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในสถานที่ที่เป็นแหล่งชุมชนหนาแน่น หรือมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก อาทิ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ตลาด เป็นต้น

     อ่านเพิ่มเติมได้ที่...https://www.neu.ac.th/th/?p=1439


ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์     17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:45     412