ข้อมูลข่าวสาร

intro
ม.ภาคฯ จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ต้อนรับน้องใหม่ NEU65 กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ "ร่วมใจมั่นสู่ NEU"

ม.ภาคฯ จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ต้อนรับน้องใหม่ NEU65 กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ "ร่วมใจมั่นสู่ NEU"


จารุกิตติ์ สายสิงห์     10 ตุลาคม 2565 เวลา 19:53     444