โครงการอบรมเเกนนำนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 187 View

เกี่ยวกับกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม
     โครงการอบรมเเกนนำนักศึกษา ปีการศึกษา 2566
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม
     กิจกรรมบังคับ [ระดับมหาวิทยาลัย]
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
     อบรมพี่เลี้ยงน้องใหม่
คุณสมบัติผู้สมัคร
     นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
สังกัด
     กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย)

การรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร
     150
ค่าชั่วโมง/ครั้ง
     4 ชั่วโมง (20 คะแนน)
เปิดรับสมัคร
     29 พฤษภาคม 2566
ปิดรับสมัคร
     1 มิถุนายน 2566
สถานะ
     ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา
     1 / 2566
วันที่จัดกิจกรรม
     2 มิถุนายน 2566
เวลา
     08:30-16:30
สถานที่
     ห้องประชุมประภากร 3 อาคาร 5 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย
     นายศรานนท์ แวงโสม


รายละเอียดเพิ่มเติม

-ไม่พบข้อมูล-
จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

0

สมัครแล้ว

150

จำนวนที่รับสรุปข้อมูลการสมัคร
วิศวกรรมศาสตร์
0
ศึกษาศาสตร์
0
บริหารธุกิจ
0
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
0
ส่วนกลาง(STAFF)
0