ปฐมนิเทศนักศึกษาเฉพาะสาขาการสอนภาษาอังฤษ 315 View

เกี่ยวกับกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม
     ปฐมนิเทศนักศึกษาเฉพาะสาขาการสอนภาษาอังฤษ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม
     กิจกรรมทั่วไป
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
     เสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
คุณสมบัติผู้สมัคร
     นักศึกษาสาขาการสอนภาษาอังกฤษทุกคน
สังกัด
     กิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์

การรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร
     40
ค่าชั่วโมง/ครั้ง
     3 ชั่วโมง (15 คะแนน)
เปิดรับสมัคร
     14 มิถุนายน 2566
ปิดรับสมัคร
     16 มิถุนายน 2566
สถานะ
     ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา
     1 / 2566
วันที่จัดกิจกรรม
     18 มิถุนายน 2566
เวลา
     09:00-12:00
สถานที่
     ห้องเรียน 13203
โดย
     สาขาการสอนภาษาอังกฤษ


รายละเอียดเพิ่มเติม

qqq

-ไม่พบข้อมูล-
จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

0

สมัครแล้ว

40

จำนวนที่รับสรุปข้อมูลการสมัคร
วิศวกรรมศาสตร์
0
ศึกษาศาสตร์
0
บริหารธุกิจ
0
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
0
ส่วนกลาง(STAFF)
0