กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนศึกษา 37 View

เกี่ยวกับกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม
     กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนศึกษา
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม
     กิจกรรมบังคับ [ระดับคณะ]
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
     เตรียมความพร้อมด้านบัญชีก่อนเข้าเรียน
คุณสมบัติผู้สมัคร
     นักศึกษาชั้นปีที่ 1
สังกัด
     กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

การรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร
     30
ค่าชั่วโมง/ครั้ง
     1 ชั่วโมง (5 คะแนน)
เปิดรับสมัคร
     9 มิถุนายน 2566
ปิดรับสมัคร
     31 กรกฎาคม 2566
สถานะ
     ยังไม่เปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา
     1 / 2566
วันที่จัดกิจกรรม
     10 มิถุนายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566
เวลา
     00:00-00:00
สถานที่
     อาคาร 5
โดย
     หลักสูตรบัญชีบัณฑิต


รายละเอียดเพิ่มเติม

-ไม่พบข้อมูล-
จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

0

สมัครแล้ว

30

จำนวนที่รับสรุปข้อมูลการสมัคร
วิศวกรรมศาสตร์
0
ศึกษาศาสตร์
0
บริหารธุกิจ
0
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
0
ส่วนกลาง(STAFF)
0