สมัครเข้าร่วมกิจกรรม | Apply for the event
ข้อมูล ชื่อกิจกรรม การรับสมัคร
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 6 ธ.ค. 2564   
กิจกรรม 3. [วันที่ 6 ธ.ค.64] โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์     สถานที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น-สาขาวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี     เปิดอ่านแล้ว 1137 ครั้ง
วันที่ 4 ธ.ค. 2564 - 6 ธ.ค. 2564
จำนวน 195 / 400
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 5 ธ.ค. 2564   
กิจกรรม 2. [วันที่ 5 ธ.ค.64] โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์     สถานที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น-สาขาวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี     เปิดอ่านแล้ว 1328 ครั้ง
วันที่ 4 ธ.ค. 2564 - 5 ธ.ค. 2564
จำนวน 211 / 350
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 4 ธ.ค. 2564   
กิจกรรม 1. [วันที่ 4 ธ.ค.64] โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์     สถานที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น-สาขาวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี     เปิดอ่านแล้ว 1663 ครั้ง
วันที่ 4 ธ.ค. 2564
จำนวน 172 / 400
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 22 พ.ย. 2564   
กิจกรรม โครงการเตรียมพร้อมปรับตัวรับมือในการใช้ชีวิตวิถีใหม่ให้ห่างไกล Covid - 19
จัดโดย สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น     สถานที่ กิจกรรมออนไลน์     เปิดอ่านแล้ว 352 ครั้ง
วันที่ 15 พ.ย. 2564 - 20 พ.ย. 2564
จำนวน 2 / 300
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 19 พ.ย. 2564   
กิจกรรม กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564
จัดโดย สำนักกิจการนักศึกษา     สถานที่ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 776 ครั้ง
วันที่ 19 พ.ย. 2564 - 11 ธ.ค. 2564
จำนวน 107 / 250