สมัครเข้าร่วมกิจกรรม | Apply for the event
ข้อมูล ชื่อกิจกรรม การรับสมัคร
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 31 มี.ค. 2565   
กิจกรรม การแข่งขัน NEU Volleyball U18 Championship ครั้งที่ 1 (นักศึกษาอาสาช่ายงาน 31-03-65)
จัดโดย สำนักกิจการนักศึกษา     สถานที่ ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 1023 ครั้ง
วันที่ 31 มี.ค. 2565
จำนวน 45 / 100
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 30 มี.ค. 2565   
กิจกรรม การแข่งขัน NEU Volleyball U18 Championship ครั้งที่ 1 (นักศึกษาอาสาช่ายงาน 30-03-65)
จัดโดย สำนักกิจการนักศึกษา     สถานที่ ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 664 ครั้ง
วันที่ 30 มี.ค. 2565
จำนวน 40 / 100
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 29 มี.ค. 2565   
กิจกรรม การแข่งขัน NEU Volleyball U18 Championship ครั้งที่ 1 (นักศึกษาอาสาช่ายงาน 29-03-65)
จัดโดย สำนักกิจการนักศึกษา     สถานที่ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 721 ครั้ง
วันที่ 29 มี.ค. 2565
จำนวน 48 / 100
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 28 มี.ค. 2565   
กิจกรรม การแข่งขัน NEU Volleyball U18 Championship ครั้งที่ 1 (นักศึกษาอาสาช่ายงาน 28-03-65)
จัดโดย สำนักกิจการนักศึกษา     สถานที่ ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 534 ครั้ง
วันที่ 28 มี.ค. 2565
จำนวน 39 / 100
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 21 มี.ค. 2565 - 23 มี.ค. 2565   
กิจกรรม โครงการบริการวิชาการและค่ายอาสาพัฒนาชุมชน
จัดโดย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     สถานที่ โรงเรียนบ้านโนนบ่อ     เปิดอ่านแล้ว 803 ครั้ง
วันที่ 20 มี.ค. 2565 - 22 มี.ค. 2565
จำนวน 46 / 50
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 8 มี.ค. 2565   
กิจกรรม กิจกรรมงานวันรำลึกก่อนตั้งมหาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 34 ปี.
จัดโดย สำนักกิจการนักศึกษา     สถานที่ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 848 ครั้ง
วันที่ 3 มี.ค. 2565 - 7 มี.ค. 2565
จำนวน 37 / 100
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 8 ก.พ. 2565 - 20 ก.พ. 2565   
กิจกรรม กิจกรรมถ่ายบัตรประจำตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
จัดโดย สำนักกิจการนักศึกษา     สถานที่ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 1704 ครั้ง
วันที่ 8 ก.พ. 2565 - 20 ก.พ. 2565
จำนวน 287 / 1000
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 29 ธ.ค. 2564   
กิจกรรม การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์     สถานที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 579 ครั้ง
วันที่ 29 ธ.ค. 2564
จำนวน 31 / 100
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 25 ธ.ค. 2564   
กิจกรรม มหกรรมกีฬา โพธิ์ล้อมตาลเกม 2021
จัดโดย สำนักกิจการนักศึกษา     สถานที่ ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 2695 ครั้ง
วันที่ 8 ก.พ. 2565 - 14 ก.พ. 2565
จำนวน 386 / 600
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 15 ธ.ค. 2564 - 19 ธ.ค. 2564   
กิจกรรม กิจกรรมถ่ายบัตรประจำตัวบัตรกิจกรรมนักศึกษา
จัดโดย สำนักกิจการนักศึกษา     สถานที่ สำนักกิจการนักศึกษา     เปิดอ่านแล้ว 2601 ครั้ง
วันที่ 15 ธ.ค. 2564 - 19 ธ.ค. 2564
จำนวน 534 / 600