สมัครเข้าร่วมกิจกรรม | Apply for the event
ข้อมูล ชื่อกิจกรรม การรับสมัคร
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 21 ก.ค. 2565   
กิจกรรม กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
จัดโดย สำนักกิจการนักศึกษา     สถานที่ ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 2718 ครั้ง
วันที่ 20 ก.ค. 2565 - 21 ก.ค. 2565
จำนวน 288 / 600
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 12 ก.ค. 2565   
กิจกรรม โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี2565
จัดโดย สำนักกิจการนักศึกษา     สถานที่ วัดป่าบ้านกอก ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น     เปิดอ่านแล้ว 1043 ครั้ง
วันที่ 29 มิ.ย. 2565 - 12 ก.ค. 2565
จำนวน 75 / 120
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 25 มิ.ย. 2565   
กิจกรรม กิจกรรม NEU Mini marathon (เฉพาะนักศึกษาช่วยงาน)วันที่ 25 มิ.ย.65
จัดโดย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     สถานที่ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 633 ครั้ง
วันที่ 25 มิ.ย. 2565
จำนวน 33 / 80
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 25 มิ.ย. 2565 - 26 มิ.ย. 2565   
กิจกรรม กิจกรรม NEU Mini marathon (เฉพาะนักศึกษาช่วยงาน)วันที่ 26 มิ.ย.65
จัดโดย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     สถานที่ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 918 ครั้ง
วันที่ 25 มิ.ย. 2565 - 26 มิ.ย. 2565
จำนวน 78 / 100
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 24 มิ.ย. 2565   
กิจกรรม กิจกรรม NEU Mini marathon (เฉพาะนักศึกษาทุน)
จัดโดย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     สถานที่ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 1201 ครั้ง
วันที่ 7 มิ.ย. 2565 - 25 มิ.ย. 2565
จำนวน 84 / 90
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 7 มิ.ย. 2565 - 26 มิ.ย. 2565   
กิจกรรม NEU Mini marathon
จัดโดย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     สถานที่ บึงทุ่งสร้าง     เปิดอ่านแล้ว 738 ครั้ง
วันที่ 7 มิ.ย. 2565 - 25 มิ.ย. 2565
จำนวน 70 / 500
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 4 มิ.ย. 2565   
กิจกรรม โครงการอบรมแกนนำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
จัดโดย สำนักกิจการนักศึกษา     สถานที่ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 956 ครั้ง
วันที่ 4 มิ.ย. 2565
จำนวน 94 / 150
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 29 พ.ค. 2565   
กิจกรรม พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2565
จัดโดย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     สถานที่ ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 2725 ครั้ง
วันที่ 7 พ.ค. 2565 - 29 พ.ค. 2565
จำนวน 206 / 600
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 9 เม.ย. 2565   
กิจกรรม กิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565
จัดโดย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     สถานที่ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 1314 ครั้ง
วันที่ 7 เม.ย. 2565 - 8 เม.ย. 2565
จำนวน 78 / 100
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 31 มี.ค. 2565   
กิจกรรม การแข่งขัน NEU Volleyball U18 Championship ครั้งที่ 1 (นักศึกษาอาสาช่ายงาน 31-03-65)
จัดโดย สำนักกิจการนักศึกษา     สถานที่ ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 969 ครั้ง
วันที่ 31 มี.ค. 2565
จำนวน 45 / 100