สมัครเข้าร่วมกิจกรรม | Apply for the event
ข้อมูล ชื่อกิจกรรม การรับสมัคร
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ ในวันที่ 29 พ.ค. 2566   
กิจกรรม กิจกรรมรับน้องใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ     สถานที่ อาคาร 5 ชั้น 7     เปิดอ่านแล้ว 196 ครั้ง
วันที่ 20 พ.ค. 2566 - 24 มิ.ย. 2566
จำนวน 2 / 100
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในวันที่ 24 พ.ค. 2566   
กิจกรรม โครงการวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น
จัดโดย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์     สถานที่ อาคาร 2 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์     เปิดอ่านแล้ว 175 ครั้ง
วันที่ 24 พ.ค. 2566
จำนวน 0 / 50
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 4 มี.ค. 2566   
กิจกรรม โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565
จัดโดย สำนักกิจการนักศึกษา     สถานที่ ห้องประชุมประภากร 3 อาคาร 5 ชั้น 7     เปิดอ่านแล้ว 288 ครั้ง
วันที่ 1 มี.ค. 2566 - 4 มี.ค. 2566
จำนวน 19 / 300
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 23 ม.ค. 2566 - 29 ม.ค. 2566   
กิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬาภายใน "โพธิ์ล้อมตาลเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2565
จัดโดย สำนักกิจการนักศึกษา     สถานที่ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 1379 ครั้ง
วันที่ 23 ม.ค. 2566 - 3 ก.พ. 2566
จำนวน 190 / 1000
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 21 ธ.ค. 2565   
กิจกรรม เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธิ เจ้าฟ้าพัชรกิติยากร
จัดโดย สำนักกิจการนักศึกษา     สถานที่ อาคาร 5 ชั้น 7     เปิดอ่านแล้ว 651 ครั้ง
วันที่ 20 ธ.ค. 2565 - 21 ธ.ค. 2565
จำนวน 53 / 500
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 8 พ.ย. 2565   
กิจกรรม โครงการประเพณีลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2565
จัดโดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและสำนักกิจการนักศึกษา     สถานที่ ลานจอดรถ และสระน้ำมหาวิทยาลัย     เปิดอ่านแล้ว 2755 ครั้ง
วันที่ 27 ต.ค. 2565 - 10 พ.ย. 2565
จำนวน 313 / 500
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 30 ต.ค. 2565   
กิจกรรม โครงการทำบุญกฐินประจำปี 2565
จัดโดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและสำนักงานอธิการบดี     สถานที่ วัดบ่อแก้วสามัคคี บ้านกอกน้อย ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น     เปิดอ่านแล้ว 338 ครั้ง
วันที่ 27 ต.ค. 2565 - 30 ต.ค. 2565
จำนวน 6 / 500
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 25 ก.ย. 2565   
กิจกรรม กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์น้องใหม่คณะศึกษาศาสตร์
จัดโดย สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์     สถานที่ มภน.     เปิดอ่านแล้ว 997 ครั้ง
วันที่ 24 ก.ย. 2565 - 25 ก.ย. 2565
จำนวน 112 / 200
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 19 ก.ย. 2565   
กิจกรรม โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ร่วมใจมั่นสู่ NEU ประจำปีการศึกษา 2565
จัดโดย สำนักกิจการนักศึกษา     สถานที่ อาคารศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงยิม)     เปิดอ่านแล้ว 1759 ครั้ง
วันที่ 10 ก.ย. 2565 - 19 ก.ย. 2565
จำนวน 213 / 580
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 17 ก.ย. 2565   
กิจกรรม โครงการประกวด NEU Activity Ambassador (ประกวดทูตกิจกรรม NEU) ประจำปีการศึกษา 2565
จัดโดย สำนักกิจการนักศึกษา     สถานที่ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์     เปิดอ่านแล้ว 1768 ครั้ง
วันที่ 10 ก.ย. 2565 - 17 ก.ย. 2565
จำนวน 194 / 500