สมัครเข้าร่วมกิจกรรม | Apply for the event
ข้อมูล ชื่อกิจกรรม การรับสมัคร
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 8 พ.ย. 2565   
กิจกรรม โครงการประเพณีลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2565
จัดโดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและสำนักกิจการนักศึกษา     สถานที่ ลานจอดรถ และสระน้ำมหาวิทยาลัย     เปิดอ่านแล้ว 2790 ครั้ง
วันที่ 27 ต.ค. 2565 - 10 พ.ย. 2565
จำนวน 313 / 500
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 30 ต.ค. 2565   
กิจกรรม โครงการทำบุญกฐินประจำปี 2565
จัดโดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและสำนักงานอธิการบดี     สถานที่ วัดบ่อแก้วสามัคคี บ้านกอกน้อย ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น     เปิดอ่านแล้ว 356 ครั้ง
วันที่ 27 ต.ค. 2565 - 30 ต.ค. 2565
จำนวน 6 / 500
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 25 ก.ย. 2565   
กิจกรรม กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์น้องใหม่คณะศึกษาศาสตร์
จัดโดย สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์     สถานที่ มภน.     เปิดอ่านแล้ว 1017 ครั้ง
วันที่ 24 ก.ย. 2565 - 25 ก.ย. 2565
จำนวน 112 / 200
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 19 ก.ย. 2565   
กิจกรรม โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ร่วมใจมั่นสู่ NEU ประจำปีการศึกษา 2565
จัดโดย สำนักกิจการนักศึกษา     สถานที่ อาคารศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงยิม)     เปิดอ่านแล้ว 1800 ครั้ง
วันที่ 10 ก.ย. 2565 - 19 ก.ย. 2565
จำนวน 213 / 580
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 17 ก.ย. 2565   
กิจกรรม โครงการประกวด NEU Activity Ambassador (ประกวดทูตกิจกรรม NEU) ประจำปีการศึกษา 2565
จัดโดย สำนักกิจการนักศึกษา     สถานที่ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์     เปิดอ่านแล้ว 1801 ครั้ง
วันที่ 10 ก.ย. 2565 - 17 ก.ย. 2565
จำนวน 194 / 500
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 10 ก.ย. 2565 - 11 ก.ย. 2565   
กิจกรรม โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565
จัดโดย สำนักกิจการนักศึกษา     สถานที่ อาคาร 9 ชั้น 1     เปิดอ่านแล้ว 2245 ครั้ง
วันที่ 10 ก.ย. 2565 - 11 ก.ย. 2565
จำนวน 160 / 1000
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 21 ก.ค. 2565   
กิจกรรม กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
จัดโดย สำนักกิจการนักศึกษา     สถานที่ ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 2882 ครั้ง
วันที่ 20 ก.ค. 2565 - 21 ก.ค. 2565
จำนวน 288 / 600
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 12 ก.ค. 2565   
กิจกรรม โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี2565
จัดโดย สำนักกิจการนักศึกษา     สถานที่ วัดป่าบ้านกอก ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น     เปิดอ่านแล้ว 1134 ครั้ง
วันที่ 29 มิ.ย. 2565 - 12 ก.ค. 2565
จำนวน 75 / 120
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 25 มิ.ย. 2565   
กิจกรรม กิจกรรม NEU Mini marathon (เฉพาะนักศึกษาช่วยงาน)วันที่ 25 มิ.ย.65
จัดโดย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     สถานที่ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 696 ครั้ง
วันที่ 25 มิ.ย. 2565
จำนวน 33 / 80
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 25 มิ.ย. 2565 - 26 มิ.ย. 2565   
กิจกรรม กิจกรรม NEU Mini marathon (เฉพาะนักศึกษาช่วยงาน)วันที่ 26 มิ.ย.65
จัดโดย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     สถานที่ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 1084 ครั้ง
วันที่ 25 มิ.ย. 2565 - 26 มิ.ย. 2565
จำนวน 78 / 100