สมัครเข้าร่วมกิจกรรม | Apply for the event
ข้อมูล ชื่อกิจกรรม การรับสมัคร
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 20 ก.ค. 2566   
กิจกรรม โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
จัดโดย นายศรานนท์ แวงโสม     สถานที่ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 1677 ครั้ง
วันที่ 6 ก.ค. 2566 - 20 ก.ค. 2566
จำนวน 232 / 1000
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 15 ก.ค. 2566   
กิจกรรม ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
จัดโดย นายศรานนท์ แวงโสม     สถานที่ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 1595 ครั้ง
วันที่ 12 ก.ค. 2566 - 15 ก.ค. 2566
จำนวน 131 / 300
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 24 มิ.ย. 2566   
กิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 2566
จัดโดย งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยสำนักกิจการนักศึกษา     สถานที่ ห้องประชุมประภากร 3 อาคาร 5 ชั้น 7     เปิดอ่านแล้ว 411 ครั้ง
วันที่ 11 มิ.ย. 2565 - 24 มิ.ย. 2566
จำนวน 1 / 200
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 18 มิ.ย. 2566   
กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาเฉพาะสาขาการสอนภาษาอังฤษ
จัดโดย สาขาการสอนภาษาอังกฤษ     สถานที่ ห้องเรียน 13203     เปิดอ่านแล้ว 306 ครั้ง
วันที่ 14 มิ.ย. 2566 - 16 มิ.ย. 2566
จำนวน 0 / 40
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 17 มิ.ย. 2566   
กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา ปี 2566
จัดโดย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     สถานที่ อาคาร 9     เปิดอ่านแล้ว 263 ครั้ง
วันที่ 11 มิ.ย. 2566 - 17 มิ.ย. 2566
จำนวน 4 / 60
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 11 มิ.ย. 2566   
กิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
จัดโดย นายศรานนท์ แวงโสม     สถานที่ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 348 ครั้ง
วันที่ 8 มิ.ย. 2566 - 10 มิ.ย. 2566
จำนวน 14 / 800
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ ในวันที่ 10 มิ.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566   
กิจกรรม กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนศึกษา
จัดโดย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต     สถานที่ อาคาร 5     เปิดอ่านแล้ว 337 ครั้ง
วันที่ 9 มิ.ย. 2566 - 31 ก.ค. 2566
จำนวน 13 / 30
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 9 มิ.ย. 2566   
กิจกรรม เตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติการสอน4 ทดสอบ
จัดโดย Alongkorn sukawan     สถานที่ อาคารคณะศึกษาศาสตร์     เปิดอ่านแล้ว 182 ครั้ง
วันที่ 23 พ.ค. 2566 - 28 พ.ค. 2566
จำนวน 1 / 30
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 7 มิ.ย. 2566 - 8 มิ.ย. 2566   
กิจกรรม สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์
จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์     สถานที่ เขื่อนจุฬาภรณ์     เปิดอ่านแล้ว 164 ครั้ง
วันที่ 24 พ.ค. 2566 - 27 พ.ค. 2566
จำนวน 1 / 30
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 2 มิ.ย. 2566   
กิจกรรม โครงการอบรมเเกนนำนักศึกษา ปีการศึกษา 2566
จัดโดย นายศรานนท์ แวงโสม     สถานที่ ห้องประชุมประภากร 3 อาคาร 5 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 178 ครั้ง
วันที่ 29 พ.ค. 2566 - 1 มิ.ย. 2566
จำนวน 0 / 150